Уникален алгоритъм за преместване на файлове

Преместете и оразмерете дяла с 30% - 300% по-бързо

Защо този алгоритъм е важен и полезен?

Когато преоразмерите разпределените дялове, понякога трябва да се променят само някои параметри. Ако свиете дял вдясно или преместите позиция на дял, всички файлове в този дял ще бъдат преместени на нови места. Колкото повече файлове в него, толкова по-дълго време за преместване. Добрият алгоритъм е много важен, за да спестите време, особено когато в дяла има голямо количество файлове.

Друг момент, някои операции не могат да се извършват Windows, те трябва да бъдат изпълнени след рестартиране в режим PreOS. Това означава офлайн към сървър. Следователно е много по-добре, ако тези операции могат да се правят с по-малко време. Благодарение на уникалния алгоритъм за преместване на файлове, NIUBI Partition Editor is 30% до 300% по-бързо докато премествате и оразмерявате дялове.

Как да идентифицирам бенefit?

Няма да намерите разликата във времето, ако не сравните с други инструменти. Най-добрият начин е стартиране на виртуална машина и създаване на моментна снимка или контролна точка. След това сравнете тези инструменти в същата среда с таймер.