Освободете място

Как да инсталирате и стартирате почистване на диска Windows Server 2012?

Windows Server 2012 (R2) Почистване на диска Тази статия представя как да инсталирате, активирате и стартирате почистване на диска Windows Server 2012 (R2). Използвайте Disk Cleanup (cleanmgr.exe), за да изчистите и възстановите дисковото пространство. Помощна програма за почистване на диск Server 2012 Същото ... Виж повече

Почистване на диска 2008

Почистване на диска за Windows Server 2008 R2.

Почистване на диска за Windows Server 2008 Какво е почистване на диска? Disk Cleanup (cleanmgr.exe) е помощна програма за поддръжка на компютър, включена от Microsoft Windows 98, предназначена да освободи дисково пространство на твърдите дискове. Помощната програма за почистване на диска може да премахне файлове, които не са ... Виж повече