Удължете OS устройството

Как да разширите обема на дяла на ОС Windows Server 2008?

Разширете дяла на диска на OS на Windows Server 2008 Тази статия показва как да разширите ос дяловия диск на Windows Server 2008 (R2) без загуба на данни. 3 опции за разширяване на OS устройството чрез свиване на друг обем или клониране на по-голям диск, ... Виж повече

Удължете ос дяла

Как да разширите устройството за дял на ОС Windows 10?

Ръководство за разширяване на устройството за дял на ОС Windows 10 Разширете ОС дяла с Windows 10 DM Някои хора обичат да използват Windows вградени помощни програми за разширяване на дисковия дял, Windows 10 наистина има добавка за управление на дискове. Това обаче не е ... Виж повече