Acord de llicència d'usuari final

Aquest Acord de llicència d'usuari final ("EULA") és un acord legal entre vosaltres (una persona o una entitat única) més endavant anomenat "LLICÈNCIA" i Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. Més endavant anomenat "Chongqing NUIBI Technology Co, Ltd ”per al producte de programari NIUBI Partition Editor més endavant anomenat "PROGRAMARI". En instal·lar, copiar o utilitzar el programari, accepteu que us respecteu els termes d’aquest EULA. Si no esteu d’acord amb els termes d’aquest EULA, no compreu, instal·leu ni utilitzeu el PROGRAMARI. La instal·lació i l’ús del SOFTWARE significa l’acceptació d’aquests termes i condicions de la llicència.

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd pot tenir patents, sol·licituds de patents, marques comercials, drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual que tractin el tema d’aquest document. La presentació d’aquest document no proporciona cap llicència a aquestes patents, marques comercials, drets d’autor o altres propietats intel·lectuals.

Les lleis sobre drets d'autor i els tractats internacionals sobre copyright, així com altres lleis i tractats sobre propietat intel·lectual protegeixen el PROGRAMARI. El programari té llicència i no es ven.

1. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA.

Aquest EULA concedeix a LICÈNCIA els drets següents:

LICÈNCIA pot utilitzar aquest PROGRAMARI. "Ús" del SOFTWARE significa que LICENSE ha carregat, instal·lat o executat el SOFTWARE a una estació de treball o servidor (més endavant anomenat "ordinadors" o "ordinador"). El programari registrat no es pot llogar ni arrendar. Cap persona o empresa pot cobrar una taxa per la distribució d’aquesta versió de SOFTWARE sense permís escrit del titular del copyright.

  • Una llicència de Professional Edition o Server Edition i estar registrat en 1 o 2 ordinadors o servidors.
  • Es pot registrar una llicència de Enterprise Edition en ordinadors i servidors il·limitats de tota l'organització.
  • Una sola llicència de Technician Edition pot ser registrada i utilitzada per un sol tècnic, mentre que Technician Edition Ultimate pot ser registrada i utilitzada per tècnics il·limitats de la vostra empresa.

La LLICÈNCIA no pot transferir el programari d’un ordinador a un altre si el programari ja està instal·lat i registrat a l’ordinador.

LA LLICÈNCIA pot utilitzar aquest PROGRAMARI d'acord amb totes les lleis aplicables i no amb cap propòsit il·legal. Sense limitar l’anterior, l’ús, la visualització o la distribució d’aquest PROGRAMARI juntament amb material pornogràfic, racista, vulgar, obscè, difamatori, difamat, abusiu, fomentant l’odi, discriminant o mostrant prejudicis basats en religió, patrimoni ètnic, orientació sexual de raça o l’edat està estrictament prohibida.

2. DESCRIPCIÓ D’ALTRES DRETS I LIMITACIONS.

La LLICÈNCIA no pot invertir l'enginyer, recompilar i desmuntar, modificar, traduir el programari i fer qualsevol intent de descobrir el codi font del SOFTWARE.

La LLICÈNCIA no pot transferir, vendre, tornar a vendre, oferir per vendre o distribuir el PROGRAMARI. Està totalment prohibida la venda o la distribució de còpies d’aquest PROGRAMARI. És una violació d’aquest EULA vendre, préstecar, llogar, arrendar, prestar o transferir l’ús de còpies de l’equip SOFTWARE, excepte si ho permet els termes i / o condicions d’un acord independent signat per Chongqing NUIBI Technology Co. , Ltd.

3. DECLARACIÓ DE GARANTIA.

EL PROGRAMARI ES DISTRIBUI “COM ÉS”. NO S’EXPRESSA O IMPLICA CAP GARANTIA DE MATEIX. UTILITZEU EL SEU PROPIA RISC. Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. NO SERÀ RESPONSABLE DE LA PÈRDUA DE DADES, DANYS, PÈRDUES DE PROFESSIONS O ALTRE TIPUS DE PÈRDIDES QUAN UTILITZEN O MISUINEN AQUEST PROGRAMARI.

4. SUPORT DE PROGRAMARI.

El suport serà proporcionat per correu electrònic o per xat en directe. Les sol·licituds sobre la instal·lació i l’ús del programari s’han de remetre per correu electrònic a [Email protected] Si teniu dubtes sobre com comprar o actualitzar els nostres productes, si us plau envieu-nos un correu electrònic a [Email protected]

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. es reserva tots els drets que no s’atorguen expressament aquí. https://www.hdd-tool.com és el lloc web oficial de NIUBI Partition Editor.