No es pot estendre C

Solució: no es pot / no es pot ampliar la partició del sistema a Windows 10.

Solució: no es pot ampliar la partició del sistema a Windows 10 Per què no es pot ampliar la partició del sistema En general, hi ha dues raons comunes per les quals no es pot ampliar la unitat del sistema Windows 10, Presentaré un per un. No hi ha espai adjacent no assignat The ... Més...