Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) je právní smlouva mezi vámi (jednotlivcem nebo jediným subjektem), dále jen „LICENCE“ a Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. Později označovaná jako „Chongqing NUIBI Technology“ Co., Ltd “pro softwarový produkt NIUBI Partition Editor později jen „SOFTWARE“. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím SOFTWARU souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, nekupujte, neinstalujte a nepoužívejte SOFTWARE. Instalace a používání SOFTWARU znamená souhlas s těmito podmínkami licence.

Společnost Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd může mít v tomto dokumentu patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví. Poskytnutí tohoto dokumentu vám nedává žádnou licenci na tyto patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví.

SOFTWARE chrání autorská práva a mezinárodní smlouvy o autorských právech, jakož i další zákony a smlouvy o duševním vlastnictví. SOFTWARE je licencován, neprodává se.

1. UDĚLENÍ LICENCE.

Tato smlouva EULA poskytuje LICENCI následující práva:

LICENCE může tento SOFTWARE používat. „Použití“ SOFTWARU znamená, že LICENCE načetla, nainstalovala nebo spustila SOFTWARE na pracovní stanici nebo server (dále jen „počítače“ nebo „počítač“). Registrovaný SOFTWARE nelze pronajmout ani pronajmout. Žádná osoba ani společnost si nemohou účtovat poplatek za distribuci této verze SOFTWARU bez písemného souhlasu držitele autorských práv.

  • Jedna licence Professional Edition nebo Server Edition a být registrována na 1 nebo 2 počítačích nebo serverech.
  • Jedna licence Enterprise Edition může být zaregistrována na neomezeném počtu počítačů a serverů v celé vaší organizaci.
  • Jednu licenci na vydání Technik Edition může zaregistrovat a používat jeden technik, zatímco Technician Edition Ultimate může být registrován a používán neomezenými techniky v celé vaší společnosti.

LICENCE nemusí převádět SOFTWARE z jednoho počítače do druhého, pokud je již v počítači nainstalován a zaregistrován.

LICENCE může používat tento SOFTWARE v souladu se všemi platnými zákony a nikoli pro nezákonný účel. Aniž by to omezovalo výše uvedené, používejte, zobrazujte nebo distribuujte tento SOFTWARE společně s materiálem, který je pornografický, rasistický, vulgární, obscénní, pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, propagující nenávist, diskriminující nebo projevující předsudky na základě náboženství, etnického dědictví, sexuální orientace na rasu nebo věk je přísně zakázán.

2. POPIS JINÝCH PRÁV A OMEZENÍ.

LICENCE nesmí zpětně analyzovat, překompilovat a rozebírat, upravovat, překládat SOFTWARE a pokoušet se zjistit zdrojový kód SOFTWARE.

LICENCE nesmí SOFTWARE převádět, prodávat, znovu prodávat, nabízet k prodeji ani distribuovat. Prodej a distribuce kopií tohoto SOFTWARU jsou přísně zakázány. Porušování této smlouvy EULA je prodávat, půjčovat, pronajímat, pronajímat, půjčovat nebo převádět používání kopií SOFTWAROVÉHO týmu, pokud to není povoleno podmínkami a / nebo podmínkami samostatné smlouvy podepsané společností Chongqing NUIBI Technology Co. , Sro

3. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY.

SOFTWARE JE DISTRIBUOVÁN „TAK JAK JE“. ŽÁDNÁ ZÁRUKA JAKÉHOKOLI DRUHU NENÍ VYJÁDŘENA NEBO IMPLIKOVÁNO. POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. Společnost Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ, ŠKODY, ZTRÁTU ZISKŮ NEBO JAKÝKOLI JINÝ ZTRÁTU ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

4. PODPORA SOFTWARU.

Podpora bude poskytována prostřednictvím e-mailu nebo živého chatu. Dotazy týkající se instalace a používání softwaru by měly být zaslány e-mailem na adresu [chráněno e-mailem]. Máte-li dotazy ohledně nákupu nebo aktualizace našich produktů, napište nám na adresu [chráněno e-mailem].

Společnost Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. si vyhrazuje všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena. https://www.hdd-tool.com je oficiální web společnosti NIUBI Partition Editor.