Zrušit na studnu technologie

Bezpečně zrušte probíhající operace

Proč je tato technologie důležitá a užitečná?

S pomocí Virtuální režim technologie, budou všechny provedené operace uvedeny jako čekající a skutečný diskový oddíl nebude změněn, dokud nekliknete Apply potvrdit. Před kliknutím Apply pro potvrzení můžete nechtěné operace snadno zrušit a omylem zrušit znovu operace, které jste zrušili.

Pokud si uvědomíte, že jste po kliknutí udělali něco špatného Apply potvrdit, co dělat? Jiný software pro vytváření oddílů neumožňuje zrušit špatné operace od začátku nebo přes 50%, protože zrušení způsobí změnu parametrů přidruženého disku, oddílu nebo souborů. V takovém případě dojde k poškození operačního systému, diskových oddílů a souborů. Pomocí unikátní technologie Cancel-at-well NIUBI Partition Editor umožňuje rychlé a bezpečné zrušení probíhajících operací.

Jak funguje technologie Cancel-at-well?

Po kliknutí na Apply vlevo nahoře NIUBI Partition Editor v hlavním okně se zobrazí potvrzovací zpráva. Po potvrzení se program začne spouštět a ve vyskakovacím okně zobrazí průběh. Stačí kliknout na Zrušit tlačítko.

Zrušit

Podívejte se na video, jak funguje technologie Cancel-at-well:

Video guide