Unikátní algoritmus přesunu souborů

Přesun a změna velikosti oddílu o 30% - 300% rychleji

Proč je tento algoritmus důležitý a užitečný?

Při změně velikosti přidělených oddílů je někdy třeba upravit pouze některé parametry. Pokud zmenšíte oddíl směrem doprava nebo přesunete pozici oddílu, budou všechny soubory v tomto oddílu přesunuty do nových umístění. Čím více souborů v něm, tím delší čas na přesun. Dobrý algoritmus je velmi důležitý pro úsporu času, zejména pokud je v oddílu velké množství souborů.

Další bod, některé operace nelze provést Windows, musí být provedeny po restartu do režimu PreOS. To znamená offline na server. Proto je mnohem lepší, pokud lze tyto operace provádět za méně času. Díky jedinečnému algoritmu přesunu souborů NIUBI Partition Editor is O 30% až 300% rychleji při přesunu a změně velikosti oddílů.

Jak identifikovat benefit?

Pokud nebudete porovnávat s jinými nástroji, nenajdete časový rozdíl. Nejlepší způsob je spuštění virtuálního počítače a vytvoření snímku nebo kontrolního bodu. Poté porovnejte tyto nástroje ve stejném prostředí s časovačem.