Podmínky použití

NIUBI Technology zpřístupňuje informace a produkty na tomto webu za následujících podmínek. Vstupem na tento web souhlasíte s těmito podmínkami. Společnost NIUBI Technology si vyhrazuje právo žádat o veškerá zákonná a spravedlivá nápravná opatření za porušení těchto podmínek. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Při používání jakéhokoli softwaru dostupného pro stahování na internetu existují nebezpečná nebezpečí a společnost NIUBI Technology Software vás tímto vyzývá, abyste se ujistili, že před stažením jakéhokoli softwaru zcela porozumíte všem rizikům (včetně, mimo jiné, potenciální infekce váš počítač pomocí počítačových virů a ztráty dat). Jste výhradně zodpovědní za odpovídající ochranu a zálohování dat a zařízení použitých ve spojení s jakýmkoli softwarem.

SNÍMKY: Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafika zobrazené na tomto webu jsou servisní značky, ochranné známky a / nebo obchodní oděvy (souhrnně „Značky“) společnosti NIUBI Technology nebo jejích třetích stran. Používání, kopírování, přenos, zobrazování, úprava nebo distribuce jakýchkoli značek v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného souhlasu společnosti NIUBI Technology je zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí nebo jiné zákony USA a / nebo jiné země.

ODŠKODNĚNÍ: Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a držet NIUBI Technology, její přidružené společnosti a jejich důstojníky, ředitele, agenty a zaměstnance neškodné před a proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících nebo souvisejících k vašemu uživatelskému obsahu, používání webu nebo porušení kterékoli z těchto podmínek.

ZPĚTNÁ VAZBA: Jakékoli připomínky nebo materiály zasílané technologickému softwaru NIUBI, včetně, bez omezení, zpětné vazby, jako jsou dotazy, připomínky, návrhy nebo jakékoli související informace týkající se Softwaru, této webové stránky nebo jakýchkoli jiných produktů, programů nebo služeb Technologického softwaru NIUBI („Zpětná vazba“), se považují za nedůvěrné. Technologický software NIUBI nebude mít žádnou povinnost v souvislosti s takovou zpětnou vazbou a bude moci volně reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, transformovat, vytvářet odvozená díla a distribuovat zpětnou vazbu ostatním bez omezení a může svobodně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takové zpětné vazbě pro jakýkoli účel, včetně, ale bez omezení na vývoj, výrobu a uvádění na trh produktů obsahujících takovou zpětnou vazbu.

REPRODUKCE: Jakákoli autorizovaná reprodukce jakékoli informace zde obsažené musí zahrnovat oznámení o autorských právech, ochranné známky nebo jiné vlastnické legendy softwaru NIUBI Technology na jakékoli kopii materiálů, které jste vytvořili. Licence na Software a používání této webové stránky se řídí zákony Spojených států.

AUTORSKÁ PRÁVA: Autorská práva na tomto webu (včetně, bez omezení, textu, grafiky, log, zvuků a softwaru) jsou vlastněny a licencovány společností NIUBI Technology Co., Ltd. Veškeré materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny zákonem USA a mezinárodním autorským zákonem a nemusí být chráněny autorskými právy. kopírovány, rozmnožovány, distribuovány, přenášeny, upravovány nebo zpracovávány v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky či médii bez předchozího písemného souhlasu společnosti NIUBI Technology Co., Ltd. Z kopií nesmíte měnit ani odstraňovat žádná autorská práva ani jiná upozornění. obsahu.

OCHRANNÁ ZNÁMKA: NIUBI je ochranná známka společnosti Chongqing NIUBI Technology Co., LTD. a zákonem chráněné. Může být použit pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Chongqing NIUBI Technology Co., Ltd. v každém konkrétním případě. Používání ochranné známky NIUBI pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti NIUBI Technology bude představovat porušení ochranné známky a nekalé soutěže v rozporu se zákonem.

Pro jakoukoli otázku neváhejte kontaktujte nás. Děkuju.