Online Manual

jak change drive letter s NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Běh NIUBI Partition Editor, klikněte pravým tlačítkem na oddíl a vyberte „Change Drive Letter".

Change drive letter

Krok 2: V rozbalovacím okně vyberte dostupné písmeno jednotky.

Vyberte písmeno

Krok 3: Klepněte na tlačítko OK a zpět do hlavního okna stiskněte Apply vlevo nahoře k provedení.