Online Manual

Jak vytvořit oddíl s NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Běh NIUBI Partition Editor, klikněte pravým tlačítkem na libovolné Nealokované prostor a vyberte „Vytvořit svazek".

Vytvořit oddíl

Krok 2: Pokud chcete v rozbalovacím okně použít celý nepřidělený prostor a použít všechna výchozí nastavení, jednoduše klikněte na OK.

Vytvořte svazek

Pro pokročilé uživatele můžete provádět tyto operace:

  1. Do tohoto nového oddílu přidejte štítek (název).
  2. Vyberte písmeno jednotky
  3. Vyberte systém souborů
  4. Vyberte velikost clusteru
  5. Vyberte typ oddílu jako primární nebo logický

Pokud chcete použít část nepřidělené místo pro vytvoření nového oddílu, můžete buď vstup velikost nebo táhnout buď ohraničení na mapě oddílů uprostřed tohoto okna.