Online Manual

Jak inicializovat disk pomocí NIUBI Partition Editor?

Před vytvořením oddílu na novém pevném disku pro ukládání souborů byste měli nejprve inicializovat tento disk.

Krok 1: Běh NIUBI Partition Editor, klikněte pravým tlačítkem na nový pevný disk, který zobrazuje Uninitialized, a vyberte „zahájit"

Inicializujte disk

Krok 2: V rozbalovacím okně vyberte typ disku jako MBR nebo GPT a klikněte na OK inicializovat.

Vyberte typ disku

Po inicializaci tohoto disku bude místo na disku k dispozici pro použití. Můžeš vytvořit nový oddíl s nepřiděleným prostorem.

Disk byl inicializován