Online Manual

Jak nastavit oddíl Aktivní pomocí NIUBI Partition Editor?

Poznámka: tato funkce není k dispozici pro logický oddíl, pouze primární oddíl lze nastavit jako aktivní.

Krok 1: Běh NIUBI Partition Editor, klikněte pravým tlačítkem na libovolný primární oddíl a vyberte „Nastavit jako aktivní".

Nastavit jako aktivní

Zobrazí se varovná zpráva:

Varování

Poznámka: Může být pouze 1 Aktivní oddíl na jednom pevném disku, takže pokud nastavíte oddíl Aktivní, původní aktivní oddíl (pokud existuje) bude automaticky změněn na neaktivní.

Varování: Ne nastavit jiný oddíl Aktivní, pokud existuje již Aktivní systémový oddíl na stejném disku, jinak vy nemůže znovu spusťte operační systém z tohoto disku.