Betingelser for brug

NIUBI Technology stiller information og produkter til rådighed for dig på dette websted under forbehold af følgende vilkår og betingelser. Ved at åbne dette websted accepterer du disse vilkår og betingelser. NIUBI Technology forbeholder sig retten til at søge alle retsmidler i lov og egenkapital for enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles heri, forbeholdes.

Der er iboende farer ved brugen af ​​software tilgængelig til download på Internettet, og NIUBI Technology Software formaner dig hermed for at sikre dig, at du fuldt ud forstår alle risici, før du downloader nogen af ​​softwaren (inklusive uden begrænsning, den potentielle infektion af dit system af computervirus og tab af data). Du er alene ansvarlig for tilstrækkelig beskyttelse og sikkerhedskopi af data og udstyr, der bruges i forbindelse med nogen af ​​softwaren.

BILLEDER: Alle logoer, stænkskærme, sideoverskrifter, billeder og grafik, der vises på dette websted, er servicemærker, varemærker og / eller varekjole (samlet "Marks") for NIUBI Technology eller dets tredjepartslicensgivere. Bortset fra udtrykkeligt tilladt heri, er brug af, kopiering, transmission, visning, ændring eller distribution af varemærker i nogen form eller på nogen måde uden den udtrykkelige skriftlige tilladelse fra NIUBI Technology forbudt og kan krænke copyright, varemærke, privatliv eller andre love i USA og / eller andre lande.

ERSTATNING: Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde NIUBI Technology, dets tilknyttede selskaber og deres officerer, direktører, agenter og ansatte uskadelige fra og imod alle krav, tab, skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalærer, der stammer fra eller relaterede til dit brugerindhold, brug af webstedet eller overtrædelse af nogen af ​​disse betingelser.

FEEDBACK: Eventuelle kommentarer eller materiale, der sendes til NIUBI Technology Software, inklusive uden begrænsning feedback, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller relateret information vedrørende softwaren, dette websted eller andre produkter, programmer eller tjenester fra NIUBI Technology Software (“Feedback”), anses for at være ikke-fortroligt. NIUBI Technology Software er ikke forpligtet af nogen art med hensyn til sådan feedback og er frit at reproducere, bruge, afsløre, udstille, vise, transformere, oprette derivater og distribuere feedback til andre uden begrænsning og er fri til at bruge enhver ideer, koncepter, know-how eller teknikker, der er indeholdt i sådan feedback til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der inkorporerer sådan feedback.

REPRODUKTIONER: Enhver autoriseret gengivelse af nogen af ​​de informationer, der er indeholdt heri, skal indeholde copyright-meddelelser, varemærker eller andre proprietære legender af NIUBI Technology Software på enhver kopi af det materiale, du har lavet. Licensen til softwaren og brugen af ​​dette websted reguleres af de amerikanske love.

OPHAVSRET: Ophavsret på dette websted (inklusive uden begrænsning, tekst, grafik, logoer, lyde og software) ejes og licenseres af NIUBI Technology Co., Ltd. Alt materiale på dette websted er beskyttet af USA og international ophavsret og er muligvis ikke kopieret, gengivet, distribueret, transmitteret, tilpasset eller behandlet i nogen form eller på nogen måde eller i ethvert medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra NIUBI Technology Co., Ltd. Du må ikke ændre eller fjerne copyright eller andre meddelelser fra kopier af indholdet.

VAREMÆRKER: NIUBI er et varemærke tilhørende Chongqing NIUBI Technology Co., LTD. og lovligt beskyttet ved lov. Det må kun bruges med forudgående skriftlig tilladelse fra Chongqing NIUBI Technology Co., Ltd. i hvert specifikt tilfælde. Brug af NIUBI-varemærket til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra NIUBI Technology vil udgøre varemærkeovertrædelse og illoyal konkurrence i strid med lovgivningen.

For ethvert spørgsmål, er du velkommen til kontakt os. Tak.