Μοναδικός αλγόριθμος μεταφοράς αρχείων

Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους κατάτμησης 30% - 300% πιο γρήγορα

Γιατί αυτός ο αλγόριθμος είναι σημαντικός και χρήσιμος;

Κατά την αλλαγή μεγέθους των κατανεμημένων κατατμήσεων, μερικές φορές πρέπει να τροποποιηθούν μόνο ορισμένες παράμετροι. Εάν συρρικνώσετε ένα διαμέρισμα προς τα δεξιά ή μετακινήσετε τη θέση ενός διαμερίσματος, όλα τα αρχεία σε αυτό το διαμέρισμα θα μετακινηθούν σε νέες θέσεις. Όσο περισσότερα αρχεία σε αυτό, τόσο περισσότερο χρόνο μετακίνησης. Ένας καλός αλγόριθμος είναι πολύ σημαντικός για να εξοικονομήσετε χρόνο, ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη ποσότητα αρχείων στο διαμέρισμα.

Ένα άλλο σημείο, ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να γίνουν Windows, πρέπει να εκτελεστούν μετά την επανεκκίνηση σε λειτουργία PreOS. Αυτό σημαίνει εκτός σύνδεσης σε διακομιστή. Επομένως, είναι πολύ καλύτερο εάν αυτές οι λειτουργίες μπορούν να γίνουν με λιγότερο χρόνο. Χάρη στον μοναδικό αλγόριθμο μεταφοράς αρχείων, NIUBI Partition Editor is 30% έως 300% γρηγορότερα ενώ μετακινείτε και αλλάζετε το μέγεθος των κατατμήσεων.

Πώς να αναγνωρίσετε το benefit?

Δεν θα βρείτε τη διαφορά ώρας εάν δεν συγκρίνετε με άλλα εργαλεία. Ο καλύτερος τρόπος είναι η εκτέλεση εικονικής μηχανής και η δημιουργία στιγμιότυπου ή σημείου ελέγχου. Στη συνέχεια, συγκρίνετε αυτά τα εργαλεία στο ίδιο περιβάλλον με ένα χρονόμετρο.