Δεν είναι δυνατή η επέκταση της έντασης

Λόγος / Λύση - δεν είναι δυνατή η επέκταση της έντασης Windows Server 2012.

Δεν είναι δυνατή η επέκταση της έντασης Windows Server 2012 Αυτό το άρθρο παρουσιάζει γιατί δεν είναι δυνατή η επέκταση της έντασης Windows Server 2012 (R2) Διαχείριση δίσκων και τι πρέπει να κάνετε εάν δεν μπορείτε να επεκτείνετε το διαμέρισμα δίσκου μαζί του. Σχετικά με το Server 2012 Extend Volume χαρακτηριστικό Το ίδιο… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ