Συγχώνευση μη κατανεμημένου χώρου

Πώς να μετακινήσετε και να συγχωνεύσετε μη παρακείμενο μη κατανεμημένο χώρο;

Συγχώνευση μη παρακείμενου μη κατανεμημένου χώρου σε μονάδα δίσκου C Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον τρόπο συγχώνευσης μη γειτονικού μη κατανεμημένου χώρου στο Windows 10/8/7/Vista/XP και διακομιστής 2019/2016/2012/2008/2003, πώς να μετακινήσετε και να προσθέσετε μη γειτονικό χώρο χωρίς κατανομή στη μονάδα δίσκου C. Συγχώνευση συνεχόμενου μη κατανεμημένου χώρου Εάν… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ