הרחב את כונן C

הרחב את מחיצת כונן C ב Windows Server 2016 ללא אובדן נתונים.

הרחב את כונן C Windows Server 2016 מבלי לאבד נתונים היזהר מהמערכת והנתונים כאשר מערכת C: הכונן נגמר, אם תשתמש בדרך המסורתית לגבות, ליצור מחיצה ושחזור, היא עלולה לבזבז ... למידע נוסף