הרחב את Server 2016 של מחיצה

כיצד להאריך את מחיצת הדיסק ב - Windows Windows Server 2016?

הרחב את מחיצת הדיסק ב - Windows Server 2016 הערות לפני הארכת המחיצה לפני הארכת מחיצת הכונן בשרת 2016, יש לדעת כמה הערות. השתמש בתוכנת מחיצה בטוחה לשרת, בטיחות הנתונים היא החשובה ביותר, אך כאשר ... למידע נוסף

הרחב את שרת אמצעי האחסון 2016

כיצד להאריך מחיצה עם הארכת עוצמת הקול ב Windows Server 2016?

Windows Server 2016 הרחבת פונקציונליות נפח דף זה מציג את הפונקציה המקורית Extend Volume ב- Windows Server 2016 ניהול דיסקים, כיצד להרחיב את מחיצת הדיסק עימה, מגבלותיה ובחירה חלופית. אודות הרחבת אמצעי האחסון כיצד להשתמש בהרחבת אמצעי האחסון ... למידע נוסף