תנאי שימוש

NIUBI Technology מעמידה לרשותך את המידע והמוצרים באתר זה בכפוף לתנאים ולהגבלות שלהלן. על ידי כניסה לאתר זה אתה מסכים לתנאים ולהגבלות אלה. NIUBI Technology שומרת לעצמה את הזכות לבקש את כל הסעדים בחוק ובהון העצמי בגין כל הפרה של תנאים ותנאים אלה. כל זכויות שלא הוענקו במפורש כאן שמורות.

ישנן סכנות טבועות בשימוש בתוכנה כלשהי הזמינה להורדה באינטרנט, ותוכנת NIUBI טכנולוגיה תוכננה בזאת לוודא כי אתה מבין לחלוטין את כל הסיכונים לפני שאתה מוריד תוכנה כלשהי (כולל ללא הגבלה, הזיהום הפוטנציאלי של המערכת שלך על ידי וירוסי מחשב ואובדן נתונים). אתה האחראי הבלעדי להגנה וגיבוי נאותים של הנתונים והציוד המשמש בקשר עם כל התוכנה.

תמונות: כל הלוגו, מסכי ההתיזה, כותרות העמודים, התמונות והגרפיקה המוצגים באתר זה הם סימני שירות, סימני מסחר ו / או לבוש מסחרי (ביחד "סימנים") של NIUBI Technology או בעלי רישיונות צד ג '. למעט כפי שמותר כאן במפורש, השימוש, ההעתקה, השידור, הצגה, שינוי או הפצה של סימנים כלשהם בכל צורה שהיא או בכל דרך שהיא ללא אישור מפורש בכתב של NIUBI Technology אסור ועשוי להפר את זכויות היוצרים, הסימן המסחרי, הפרטיות או החוקים האחרים של ארצות הברית ו / או מדינות אחרות.

שיפוי: אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק ב- NIUBI Technology, שלוחותיה ונושאי המשרה שלהם, דירקטורים, סוכנים ועובדים שלא מזיקים ומנגד כל טענות, הפסדים, נזקים, התחייבויות, עלויות והוצאות, לרבות שכר עורכי דין, הנובע או קשור לתוכן המשתמש שלך, לשימוש באתר, או הפרה של אחד מהתנאים האלה.

חזרה: כל הערה או חומר שנשלח לתוכנת טכנולוגיית NIUBI, כולל משוב ללא הגבלה, כגון שאלות, הערות, הצעות או כל מידע קשור ביחס לתוכנה, לאתר זה או לכל מוצר אחר, תוכנות או שירותים אחרים של תוכנת טכנולוגיית NIUBI ("משוב"), ייחשב כלא סודי. לתוכנת הטכנולוגיה של NIUBI לא תהיה כל התחייבות מכל סוג שהוא ביחס למשוב כאמור והיא תהיה חופשית לשכפל, להשתמש, לחשוף, להציג, להציג, להפוך, ליצור עבודות נגזרות ולהפיץ את המשוב לאחרים ללא הגבלה ותהיה חופשית להשתמש בכל רעיונות, מושגים, ידע או טכניקות הכלולים במשוב כזה לכל מטרה שהיא, לרבות אך לא רק לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים המשלבים משוב כזה.

רבייה: כל רפרודוקציה מורשית של כל המידע המופיע כאן צריכה לכלול הודעות על זכויות יוצרים, סימני מסחר או אגדות קנייניות אחרות של תוכנת NIUBI Technology, על כל עותק של החומרים שנעשו על ידך. הרישיון לתוכנה והשימוש באתר זה כפוף לחוקי ארצות הברית.

זכויות יוצרים: זכויות יוצרים באתר זה (כולל ללא הגבלה, טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, צלילים ותוכנה) הם בבעלות ומורשים על ידי NIUBI Technology Co., Ltd. כל החומרים המופיעים באתר זה מוגנים על ידי ארצות הברית וחוק זכויות היוצרים הבינלאומיים וייתכן שלא העתקה, העתקה, הפצה, שידור, עיבוד, או טיפול בכל צורה שהיא, בכל דרך שהיא או בכל אמצעי מדיה ללא אישור מראש ובכתב של NIUBI Technology Co., Ltd. אינך רשאי לשנות או להסיר הודעות זכויות יוצרים או כל הודעה אחרת מהעתקים של התוכן.

מסחר: NIUBI הוא סימן מסחרי של Chongqing NIUBI Technology Co., LTD. ומוגן כחוק. ניתן להשתמש בו רק באישור מראש ובכתב של Chongqing NIUBI Technology Co., Ltd. בכל מקרה ספציפי. שימוש בסימן המסחרי של NIUBI למטרות מסחריות ללא אישור מראש ובכתב של NIUBI Technology יהווה הפרה של סימנים מסחריים ותחרות בלתי הוגנת בניגוד לחוק.

לכל שאלה, אל תהסס צור קשר. תודה.