מדריך מקוון

כיצד למחוק מחיצה עם NIUBI Partition Editor?

שלב 1: רוץ NIUBI Partition Editorלחץ לחיצה ימנית על המחיצה שברצונך למחוק ובחר "מחק את אמצעי האחסון

מחק מחיצה

שלב 2: אתה צריך לְאַשֵׁר פעולה זו כדי למנוע טעות.

אשר את המחיקה

אם ברצונך למחוק את כל המחיצות בכונן הקשיח, לחץ לחיצה ימנית על דיסק זה ובחר "מחק את כל המחיצות

מחק את כל המחיצה

אשר פעולה זו.

אשר את המחיקה

אם תנסה למחוק את מחיצת המערכת, או למחוק דיסק עם מחיצת המערכת, תקבל את האזהרה למטה. זה תמיד לא מומלץ לבצע פעולה כזו.

מחק את מחיצת המערכת