מדריך מקוון

כיצד למחוק מחיצה עם NIUBI Partition Editor?

שלב 1: רוץ NIUBI Partition Editorלחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחיצה שברצונך למחוק ובחר "מחק את אמצעי האחסון".

מחק מחיצה

שלב 2: אתה צריך לְאַשֵׁר פעולה זו כדי למנוע טעות.

אשר את המחיקה

אם ברצונך למחוק את כל המחיצות בכונן הקשיח, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על דיסק זה ובחר "מחק את כל המחיצות".

מחק את כל המחיצה

אשר פעולה זו.

אשר את המחיקה

אם תנסה למחוק את מחיצת המערכת, או למחוק דיסק עם מחיצת מערכת, תקבל את האזהרה שלהלן. זה תמיד לא מומלץ לבצע פעולה כזו.

מחק את מחיצת המערכת