מדריך מקוון

כיצד להציג נכסים בעזרת NIUBI Partition Editor?

שלב 1: רוץ NIUBI Partition Editor, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל מחיצה ובחר "הצג נכסים".

הצג מאפיינים

תראה פרמטרים מפורטים של המחיצה שנבחרה.

מאפייני מחיצה

באופן דומה, תוכל ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל דיסק כדי להציג מאפיינים.

מאפייני דיסק