מדריך מקוון

כיצד למחוק מחיצה עם NIUBI Partition Editor?

שלב 1: רוץ NIUBI Partition Editor, מקש ימני

  • כל מחיצה אחת ובחר "נגב את עוצמת הקול"
  • כל לא מוקצה ובחר “נגב שטח לא מוקצה"
  • כל דיסק שלם ובחר “דיסק נגב"

נגב את עוצמת הקול

שלב 2: בחלון הקופץ בחר שיטת ניגוב.

בחר אפשרות

שלב 3: לחץ על OK ולחזור לחלון הראשי, לחץ על Apply בצד שמאל למעלה לביצוע.