Gebruiksvoorwaarden

NIUBI Technology stelt de informatie en producten op deze website beschikbaar aan u, onder de volgende voorwaarden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. NIUBI Technology behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen en billijkheid te zoeken voor elke overtreding van deze algemene voorwaarden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Er zijn inherente gevaren bij het gebruik van alle software die beschikbaar is om te downloaden op het internet, en NIUBI Technology Software vermaant u hierbij om ervoor te zorgen dat u alle risico's volledig begrijpt voordat u de software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot de mogelijke infectie van uw systeem door computervirussen en gegevensverlies). U bent zelf verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die worden gebruikt in verband met de software.

AFBEELDINGEN: Alle logo's, splash-schermen, paginakopteksten, afbeeldingen en afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn servicemerken, handelsmerken en / of handelsstijlen (gezamenlijk "merken") van NIUBI Technology of haar externe licentiegevers. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin toegestaan, is het gebruiken, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van merken in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NIUBI Technology verboden en kan het het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere wetten van de Verenigde Staten en / of andere landen.

VERGOEDING: U stemt ermee in om NIUBI Technology, haar dochterondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te beschermen, te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met aan uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

FEEDBACK: Alle opmerkingen of materialen die naar NIUBI Technology Software worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze website of andere producten, programma's of diensten van NIUBI Technology Software ("Feedback"), wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk. NIUBI Technology Software heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en is vrij om reproducties, gebruik, openbaarmaking, expositie, vertoning, transformatie, afgeleide werken te maken en de Feedback zonder beperking naar anderen te verspreiden en is vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.

REPRODUCTIES: Alle geautoriseerde reproducties van enige van de hierin opgenomen informatie moeten copyrightvermeldingen, handelsmerken of andere eigendomslegendes van NIUBI Technology Software bevatten, op elke kopie van het materiaal dat door u is gemaakt. De licentie voor de software en het gebruik van deze website wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten.

AUTEURSRECHTEN: Copyright op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en in licentie gegeven door NIUBI Technology Co., Ltd. Alle materialen op deze site zijn beschermd door de Amerikaanse en internationale copyrightwet en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NIUBI Technology Co., Ltd. gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, verzonden, aangepast of afgehandeld in welke vorm of op welke manier dan ook of in welke media dan ook. U mag geen copyright of andere kennisgevingen op kopieën wijzigen of verwijderen. van de inhoud.

HANDELSMERK: NIUBI is een handelsmerk van Chongqing NIUBI Technology Co., LTD. en wettelijk beschermd door de wet. Het mag alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chongqing NIUBI Technology Co., Ltd. in elk specifiek geval. Gebruik van het NIUBI-handelsmerk voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NIUBI Technology vormt een inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie in strijd met de wet.

Voor elke vraag, voel je vrij om contact opnemen.. Dank u.