Lisensavtale for sluttbruker

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("EULA") er en juridisk avtale mellom deg (enten en enkeltperson eller en enhet) senere kalt "LISENS" og Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. Senere kalt "Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd ”for programvareproduktet NIUBI Partition Editor senere referert til som “PROGRAMVARE”. Ved å installere, kopiere eller på annen måte bruke PROGRAMVAREN, samtykker du i å være bundet av vilkårene i denne EULA. Hvis du ikke samtykker til vilkårene i denne EULA, må du ikke kjøpe, installere eller bruke PROGRAMVAREN. Installering og bruk av PROGRAMVAREN betyr at du aksepterer disse vilkårene og betingelsene i lisensen.

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter som dekker emne i dette dokumentet. Innlevering av dette dokumentet gir deg ingen lisenser til disse patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller annen intellektuell eiendom.

Opphavsrettslov og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt andre lover og avtaler om immaterielle rettigheter, beskytter PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN er lisensiert, ikke solgt.

1. LISENSGIVELSE.

Denne EULA gir LICENSE følgende rettigheter:

LISENS kan bruke denne PROGRAMVAREN. “Bruk” av PROGRAMVAREN betyr at LISENS har lastet, installert eller kjørt PROGRAMVAREN videre til en arbeidsstasjon eller server (senere kalt “datamaskiner” eller “datamaskin”). Den registrerte PROGRAMVAREN kan ikke leies eller leies. Ingen personer eller firma kan kreve gebyr for distribusjon av denne PROGRAMVARE-versjonen uten skriftlig tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

  • Én lisens for Professional Edition eller Server Edition og bli registrert på 1 eller 2 datamaskiner eller servere.
  • Én lisens for Enterprise Edition kan registreres på ubegrensede PCer og servere i hele organisasjonen.
  • Én lisens for Technician Edition kan registreres og brukes av en enkelt tekniker, mens Technician Edition Ultimate kan registreres og brukes av ubegrensede teknikere i hele ditt firma.

LISENS kan ikke overføre PROGRAMVAREN fra en datamaskin til en annen hvis PROGRAMVAREN allerede er installert og registrert på datamaskinen.

LISENS kan bruke denne PROGRAMVAREN i samsvar med alle gjeldende lover og ikke til noe ulovlig formål. Uten å begrense det foregående, bruk, visning eller distribusjon av denne PROGRAMVAREN sammen med materiale som er pornografisk, rasistisk, vulgært, uanstendig, ærekrenkende, injurierende, voldelig, fremmer hat, diskriminerer eller viser fordommer basert på religion, etnisk arv, rase seksuell legning eller alder er strengt forbudt.

2. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER.

LISENS kan ikke reversere ingeniør, rekompilere og demontere, endre, oversette PROGRAMVAREN og gjøre noe forsøk på å oppdage kildekoden til PROGRAMVAREN.

LISENS kan ikke overføre, selge, selge på nytt, tilby for salg eller distribuere PROGRAMVAREN. Salg og eller distribusjon av kopier av denne PROGRAMVAREN er strengt forbudt. Det er et brudd på denne EULA å selge, låne, leie, lease, låne eller overføre bruken av kopier av PROGRAMVARE-teamet, med mindre det er tillatt i henhold til vilkårene og / eller betingelsene i en egen avtale signert av Chongqing NUIBI Technology Co. , Ltd.

3. ANSVARSFRASKRIVELSE.

PROGRAMVAREN ER DISTRIBUTERT “SOM ER”. INGEN GARANTI FOR NOEN SLAG UTTRYKKES ELLER IMPLISERT. DU bruker på din egen risiko. Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. VIL IKKE ER ANSVARLIG FOR DATETapet, skader, tap av fortjeneste eller noe annet slags tap mens du bruker eller misbruker denne programvaren.

4. SOFTWARE SUPPORT.

Støtte vil bli gitt via e-post eller Live Chat. Spørsmål angående installasjon og bruk av programvaren skal sendes via e-post til [Email protected] Hvis du har spørsmål om kjøp eller oppdatering av produktene våre, kan du sende oss en e-post på [Email protected]

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her. https://www.hdd-tool.com er den offisielle hjemmesiden til NIUBI Partition Editor.