Vilkår for bruk

NIUBI Technology gjør informasjonen og produktene tilgjengelige for deg på dette nettstedet, under forutsetning av følgende vilkår og betingelser. Ved å gå inn på dette nettstedet godtar du disse vilkårene og betingelsene. NIUBI Technology forbeholder seg retten til å søke alle rettsmidler og i egenkapital for ethvert brudd på disse vilkårene. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her er forbeholdt.

Det er iboende farer ved bruk av all programvare som er tilgjengelig for nedlasting på Internett, og NIUBI Technology Software formaner deg herved å sørge for at du fullstendig forstår alle risikoer før du laster ned noe av programvaren (inkludert uten begrensning, potensiell infeksjon av systemet ditt av datavirus og tap av data). Du er alene ansvarlig for tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhetskopi av dataene og utstyret som brukes i forbindelse med noe av programvaren.

BILDER: Alle logoer, sprutskjermer, sidekopier, bilder og grafikk som vises på dette nettstedet er servicemerker, varemerker og / eller varekjoler (samlet “Marks”) fra NIUBI Technology eller tredjepartslisensgivere. Bortsett fra uttrykkelig tillatt her, er bruk av, kopiering, overføring, visning, modifisering eller distribusjon av merker i noen form eller på noen måte uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra NIUBI Technology forbudt og kan krenke copyright, varemerke, personvern eller andre lover for USA og / eller andre land.

ERSTATNING: Du samtykker i å forsvare, skadesløsgjøre og holde NIUBI Technology, dets tilknyttede selskaper og deres offiserer, direktører, agenter og ansatte ufarlig fra og mot alle krav, tap, skader, forpliktelser, kostnader og utgifter, inkludert advokatavgift, oppstått eller relatert til ditt brukerinnhold, bruk av nettstedet eller brudd på noen av disse vilkårene.

TILBAKEMELDING: Eventuelle kommentarer eller materiale som er sendt til NIUBI Technology Software, inkludert uten begrensning tilbakemelding, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller relatert informasjon angående programvaren, dette nettstedet eller andre produkter, programmer eller tjenester til NIUBI Technology Software (“Feedback”), skal anses å være ikke-konfidensiell. NIUBI Technology Software skal ikke ha noen forpliktelse av noe slag med hensyn til slik tilbakemelding og skal være fritt til å reprodusere, bruke, avsløre, utstille, vise, transformere, lage derivater og distribuere tilbakemeldinger til andre uten begrensning og skal være fritt til å bruke noen ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i slike tilbakemeldinger for ethvert formål overhodet, inkludert, men ikke begrenset til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som inneholder slike tilbakemeldinger.

REPRODUKSJONER: Eventuelle autoriserte reproduksjoner av informasjonen i dette dokumentet må inneholde merknader om copyright, varemerker eller annen egenutgave av NIUBI Technology Software, på enhver kopi av materialet laget av deg. Lisensen for programvaren og bruken av dette nettstedet er underlagt lovene i USA.

OPPHAVSRETT: Opphavsrett på dette nettstedet (inkludert uten begrensning, tekst, grafikk, logoer, lyder og programvare) eies og lisensieres av NIUBI Technology Co., Ltd. Alt materiale som finnes på dette nettstedet er beskyttet av USAs og internasjonale opphavsrettslige regler og kan ikke være kopiert, reprodusert, distribuert, overført, tilpasset eller behandlet i noen form eller på noen måte eller i noen medier uten forutgående skriftlig tillatelse fra NIUBI Technology Co., Ltd. Du kan ikke endre eller fjerne copyright eller andre merknader fra kopiene av innholdet.

VAREMERKE: NIUBI er et varemerke for Chongqing NIUBI Technology Co., LTD. og lovlig beskyttet ved lov. Det kan bare brukes med forutgående skriftlig tillatelse fra Chongqing NIUBI Technology Co., Ltd. i hvert spesifikt tilfelle. Bruk av NIUBI-varemerket til kommersielle formål uten forutgående skriftlig tillatelse fra NIUBI Technology vil utgjøre brudd på merkevarer og usaklig konkurranse i strid med loven.

For ethvert spørsmål, føl deg fri til kontakt oss. Takk skal du ha.