Hvordan dele harddisken inn Windows Server 2016

av John, oppdatert 3. oktober 2021

Diskpartisjoner tildeles av OEM -produsenter eller under installasjon av operativsystem. Er det mulig å omfordel partisjonsplass uten å miste data etter å ha kjørt serveren i en periode? Svaret er ja, det er to måter repartisjon harddisk in Windows Server 2016 med innfødte og tredjepartsverktøy. Denne artikkelen introduserer detaljerte trinn med begge verktøyene. Velg tilsvarende metode i henhold til din egen diskpartisjonskonfigurasjon.

repartisjonere Windows Server 2016 uten programvare

Windows Server 2016 har to originale verktøy for å hjelpe med å dele opp harddisken på nytt - Diskbehandling og Diskpart. Disk Management har grafisk grensesnitt og veiviser, Diskpart fungerer via ledeteksten. De fungerer på annen måte, men de har samme begrensninger.

De kan hjelpe deg med å krympe en NTFS -partisjon for å opprette en ny eller utvide en NTFS -partisjon ved å slette riktig sammenhengende volum. Hvis du vil utføre andre operasjoner, for eksempel å krympe og forlenge FAT32 -partisjonen, eller utvide en partisjon ved å krympe en annen, kan verken det opprinnelige verktøyet hjelpe deg.

Hvis du vil omfordele partisjonen i Windows Server 2016 uten disse begrensningene, er det bedre å kjøre tredjeparts programvare. Det er mange valg, men det er bedre å sikkerhetskopiere først og kjøre det sikreste, fordi det er potensiell system- og dataskade risiko mens du deler på nytt Windows 2016 server. Bedre enn andre verktøy, NIUBI Partition Editor har kraftige teknologier for å beskytte system og data, for eksempel:

Det er også 30% til 300% raskere på grunn av den avanserte filbevegelsesalgoritmen.

Omfordel partisjonsplass med server partition editor

Uansett om du bruker fysisk server med SSD, HDD, RAID eller virtuell server i VMware/Hyper-V, så lenge det er gratis ubrukt plass i en hvilken som helst partisjon, kan du krympe den for å utvide en til på samme disk. Trinnene er de samme uansett hvilken lagringsenhet du bruker.

Last ned NIUBI Partition Editor så ser du hovedvinduet. Alle disker er oppført til høyre med partisjonstruktur og annen informasjon. På toppen ser du parametere for enkeltpartisjoner. Tilgjengelige operasjoner til valgt disk eller partisjon er listet til venstre og ved å høyreklikke.

NIUBI Partition Editor

Hvordan dele opp harddisken i Windows 2016-server uten å miste data:

  1. Høyreklikk på en NTFS- eller FAT32-partisjon (for eksempel D :) og velg "Resize/Move Volume", dra en av kantene mot den andre siden i popup-vinduet. Hvis du drar venstre grensen mot høyre, er ikke tildelt plass på venstre side etter endring av størrelse.
  2. Hvis du vil opprette nye partisjoner, høyreklikker du på denne ikke-tildelte plassen og velger "Opprett volum". Hvis du vil utvide annen partisjon (for eksempel C :), høyreklikker du den og velger Resize/Move Volume igjen, dra grensen motsatt til den andre for å kombinere ikke-allokert plass.
  3. Klikk Apply øverst til venstre for å henrette. (Eventuelle operasjoner før dette trinnet fungerer bare i virtuell modus.)

Hvordan utvide C: drive ved å krympe andre volumer:

Video guide

Hvordan utvide D: drive ved å krympe andre volumer:

Video guide

Slik partisjonerer du harddisken med en annen disk

Hvis det ikke er ledig ledig plass på en disk, er det to måter å ompartisjonere harddisken for Server 2016:

  1. Hvis du bruker fysisk server, kan du kopier denne disken til en annen større, mens du kopierer disk, kan du utvide partisjon (er) med ekstra diskplass.
  2. Hvis du bruker virtuelt server, kan du utvide virtuell disk i VMware or Hyper-V. Etter det vises ytterligere plass som Ufordeltslutt av original virtuell disk, da flett Uallokert plass til partisjonen (e) som du vil utvide.

Foruten ompartisjonering Windows Server 2016/2019 og tidligere server 2003/2008/2012, NIUBI Partition Editor hjelper til med å gjøre mange andre operasjoner for diskpartisjon.

LAST NED