Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest umową prawną między Tobą (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem), zwaną dalej „LICENCJĄ” a firmą Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd., zwaną później „Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd ”dla oprogramowania NIUBI Partition Editor dalej zwane „OPROGRAMOWANIEM”. Instalując, kopiując lub w inny sposób korzystając z OPROGRAMOWANIA, zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej umowy EULA. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, nie kupuj, nie instaluj ani nie używaj OPROGRAMOWANIA. Zainstalowanie i używanie OPROGRAMOWANIA oznacza akceptację niniejszych warunków licencji.

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd może posiadać patenty, wnioski patentowe, znaki handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące przedmiot niniejszego dokumentu. Dostarczenie tego dokumentu nie daje żadnej licencji na te patenty, znaki handlowe, prawa autorskie lub inną własność intelektualną.

Prawa autorskie i międzynarodowe umowy o ochronie praw autorskich, a także inne prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej chronią OPROGRAMOWANIE. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

1. UDZIELANIE LICENCJI.

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA przyznaje LICENCJI następujące prawa:

LICENCJA może używać tego OPROGRAMOWANIA. „Użytkowanie” OPROGRAMOWANIA oznacza, że ​​LICENCJA załadowała, zainstalowała lub uruchomiła OPROGRAMOWANIE na stacji roboczej lub serwerze (zwanych dalej „komputerami” lub „komputerem”). Zarejestrowanego OPROGRAMOWANIA nie można wypożyczać ani dzierżawić. Żadna osoba ani firma nie może pobierać opłaty za dystrybucję tej wersji OPROGRAMOWANIA bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

  • Jedna licencja Professional Edition lub Server Edition i być zarejestrowanym na 1 lub 2 komputerach lub serwerach.
  • Jedną licencję Enterprise Edition można zarejestrować na nieograniczonej liczbie komputerów i serwerów w całej organizacji.
  • Jedna licencja Technician Edition może być zarejestrowana i używana przez jednego technika, podczas gdy Technician Edition Ultimate może być zarejestrowana i używana przez nieograniczoną liczbę techników w całej firmie.

LICENCJA nie może przenosić OPROGRAMOWANIA z jednego komputera na inny, jeżeli OPROGRAMOWANIE jest już zainstalowane i zarejestrowane na komputerze.

LICENCJA może korzystać z tego OPROGRAMOWANIA zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a nie w celach niezgodnych z prawem. Bez ograniczania powyższego, użytkowania, wyświetlania lub dystrybucji tego OPROGRAMOWANIA wraz z materiałami pornograficznymi, rasistowskimi, wulgarnymi, obscenicznymi, zniesławiającymi, zniesławiającymi, obelżywymi, promującymi nienawiść, dyskryminującymi lub przejawiającymi uprzedzenia ze względu na religię, dziedzictwo etniczne, rasę lub orientację seksualną lub wiek jest surowo zabroniony.

2. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

LICENCJA nie może dokonywać inżynierii wstecznej, ponownej kompilacji ani dezasemblacji, modyfikować, tłumaczyć OPROGRAMOWANIA ani podejmować prób wykrycia kodu źródłowego OPROGRAMOWANIA.

LICENCJA nie może przekazywać, sprzedawać, odsprzedawać, oferować do sprzedaży ani rozprowadzać OPROGRAMOWANIA. Sprzedaż i / lub dystrybucja kopii tego OPROGRAMOWANIA jest surowo zabroniona. Sprzedawanie, wypożyczanie, wynajmowanie, dzierżawa, pożyczanie lub przekazywanie kopii zespołu OPROGRAMOWANIA jest naruszeniem niniejszej umowy EULA, chyba że jest to dozwolone przez warunki i / lub warunki oddzielnej umowy podpisanej przez Chongqing NUIBI Technology Co. , Sp. z o.o.

3. WYŁĄCZENIE GWARANCJI.

OPROGRAMOWANIE JEST ROZPOWSZECHNIANE „TAKIE, JAKIE JEST”. ŻADNA GWARANCJA NIE JEST WYRAŻONA ANI DOROZUMIANA. UŻYWASZ NA WŁASNE RYZYKO. Firma Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW ANI JAKIEKOLWIEK INNY RODZAJ STRAT PODCZAS KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA.

4. WSPARCIE OPROGRAMOWANIA.

Wsparcie będzie udzielane przez e-mail lub czat na żywo. Zapytania dotyczące instalacji i użytkowania oprogramowania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres [email chroniony]. Jeśli masz pytania dotyczące zakupu lub aktualizacji naszych produktów, napisz do nas na adres [email chroniony].

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie przyznane. https://www.hdd-tool.com jest oficjalną stroną internetową NIUBI Partition Editor.