Warunki korzystania

Technologia NIUBI udostępnia informacje i produkty na tej stronie internetowej, z zastrzeżeniem następujących warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się na te warunki. NIUBI Technology zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i słuszności w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania dostępnego do pobrania w Internecie wiąże się z niebezpieczeństwem, a NIUBI Technology Software niniejszym przestrzega, aby upewnić się, że całkowicie rozumiesz wszystkie ryzyka przed pobraniem jakiegokolwiek oprogramowania (w tym między innymi potencjalną infekcją twój system przez wirusy komputerowe i utratę danych). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i sprzętu wykorzystywanego w związku z dowolnym oprogramowaniem.

OBRAZY: Wszystkie loga, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane na tej stronie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub wzorami handlowymi (łącznie „Znaki”) NIUBI Technology lub jej licencjodawców zewnętrznych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody NIUBI Technology jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe, prywatność lub inne przepisy prawa Stany Zjednoczone i / lub inne kraje.

ODSZKODOWANIE: Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć NIUBI Technology, jej podmioty stowarzyszone oraz ich przedstawicieli, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z lub pokrewnymi do treści użytkownika, korzystania z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE: Wszelkie komentarze lub materiały przesyłane do oprogramowania technologicznego NIUBI, w tym między innymi opinie, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące oprogramowania, niniejszej strony internetowej lub innych produktów, programów lub usług oprogramowania technologicznego NIUBI („informacje zwrotne”), uznaje się za niepoufne. Oprogramowanie NIUBI Technology nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takiej Informacji zwrotnej i może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, wystawiać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać Informacje zwrotne wśród innych bez ograniczeń i może korzystać z dowolnych pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takim sprzężeniu zwrotnym w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w opracowywaniu, wytwarzaniu i marketingu produktów zawierających takie sprzężenie zwrotne.

REPRODUKCJE: Wszelkie autoryzowane reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych zastrzeżonych legendach oprogramowania technologicznego NIUBI, na dowolnej kopii materiałów wykonanych przez Ciebie. Licencja na Oprogramowanie i korzystanie z tej witryny podlega prawu Stanów Zjednoczonych.

PRAWA AUTORSKIE: Prawa autorskie do tej witryny (w tym między innymi tekstu, grafiki, logo, dźwięków i oprogramowania) są własnością i są licencjonowane przez NIUBI Technology Co., Ltd. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie i nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przesyłane, dostosowywane lub przetwarzane w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków lub w jakichkolwiek mediach bez uprzedniej pisemnej zgody NIUBI Technology Co., Ltd. Nie można zmieniać ani usuwać żadnych praw autorskich lub innych informacji z kopii treści.

ZNAK TOWAROWY: NIUBI jest znakiem towarowym firmy Chongqing NIUBI Technology Co., LTD. i prawnie chronione przez prawo. Można go używać tylko za uprzednią pisemną zgodą Chongqing NIUBI Technology Co., Ltd. w każdym konkretnym przypadku. Wykorzystanie znaku towarowego NIUBI w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody NIUBI Technology będzie stanowić naruszenie znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do skontaktuj się z nami. Dziękuję.