Podręcznik online

jak change drive letter z NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję i wybierz „Change Drive Letter".

Change drive letter

Krok 2: W wyskakującym oknie wybierz dostępną literę dysku.

Wybierz literę

Krok 3: Kliknij OK i wróć do głównego okna, naciśnij Apply w lewym górnym rogu, aby wykonać.