Podręcznik online

Jak oznaczyć partycję za pomocą NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję i wybierz „Zmień etykietę".

Zmień etykietę

Krok 2: W wyskakującym oknie wpisz etykietę do tej partycji.

Objętość etykiety

Krok 3: Kliknij OK i wróć do okna głównego, naciśnij „Wykonać”W lewym górnym rogu, aby wykonać, gotowe.