Podręcznik online

Jak sprawdzić partycję za pomocą NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcesz sprawdzić i wybierz „Sprawdź głośność".

Sprawdź głośność

Krok 2: W wyskakującym oknie wybierz jedną lub obie opcje.

Wybierz, aby sprawdzić

Krok 3: Kliknij OK, operacja sprawdzania rozpocznie się bez wykonywania z głównego okna tego programu.

Sprawdzanie głośności