Podręcznik online

Jak wyczyścić dysk za pomocą NIUBI Partition Editor?

Uwaga: ta funkcja różni się w przypadku Windows Narzędzie do czyszczenia w celu zwolnienia miejsca na dysku. Do czyszczenia dysku służy NPE wymazać dane i przekonwertuj ten dysk na niezainicjowany (całkowicie czysty).

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy dysk i wybierz „Oczyść dysk".

Oczyść dysk

Krok 2: Pojawi się ostrzeżenie, kliknij Tak jeśli chcesz kontynuować, w przeciwnym razie kliknij Nie anulować.

Ostrzeżenie

Wszystkie partycje na tym dysku będą usunięte i ten dysk zostanie zmieniony na niezainicjowany.

Niezainicjowany dysk