Podręcznik online

Jak sklonować dysk twardy NIUBI Partition Editor?

W przeciwieństwie do powolnego kopiowania między sektorami, NIUBI Partition Editor użyj kopii na poziomie pliku. Oparty na zaawansowanym algorytmie przenoszenia plików, NPE jest znacznie szybszy do klonowania całego dysku twardego. Obsługiwane są wszystkie typy dysków wewnętrznych / wymiennych, Solid State-Drive (SSD), wszystkie typy sprzętowych macierzy RAID.

Możesz klonować z dowolnego dysku fizycznego lub wirtualnego o tym samym lub innym rozmiarze, kroki:

Krok 1 Kliknij Kreator klonowania dysku poniżej Tools w lewym górnym rogu.

Kreator klonowania dysku

Krok 2 Wybierz dysk źródłowy i kliknij Następna.

Dysk źródłowy

Wybierz dysk docelowy i kliknij Dalej.

Dysk docelowy

Krok 3 Kiedy klonujesz na większy dysk, dodatkowe miejsce na dysku jest wyświetlane na końcu dysku, edytuj rozmiar partycji i lokalizację po kolei.

Edytuj partycję dysku

Krok 4 Kliknij Dalej i wróć do głównego okna, naciśnij Wykonać w lewym górnym rogu, aby wykonać. Możesz rozszerzyć dowolną lub wszystkie partycje o dodatkowe miejsce na dysku.

Rozszerzone partycje

Wskazówka Sugeruje się zaznaczenie opcji wyłączania komputera po kliknięciu Wykonać w celu uruchomienia klonowania.