Podręcznik online

Jak przekonwertować partycję podstawową na logiczną za pomocą NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem partycję podstawową i wybierz „Konwertuj na logiczne".

Konwertuj partycję podstawową

Krok 2: Potwierdź tę operację.

Potwierdź konwersję

Krok 3: Kliknij OK i wróć do głównego okna, naciśnij Wykonać w lewym górnym rogu, aby wykonać.