Podręcznik online

Jak przekonwertować partycję logiczną na podstawową za pomocą NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy Partycję logiczną i wybierz „Konwertuj na podstawowy".

Konwertuj partycję logiczną

Krok 2: Potwierdź tę operację.

Potwierdź konwersję

Krok 3: Kliknij OK i wróć do głównego okna, naciśnij Wykonać w lewym górnym rogu, aby wykonać.