Podręcznik online

Jak skopiować partycję za pomocą NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcesz sklonować i wybierz „Kopiuj wolumin".

Kopiuj wolumin

Krok 2: W wyskakującym oknie wybierz Nieprzydzielone spacja jako partycja docelowa.

Wybierz cel

Krok 3: Kliknij Następna aby kontynuować, w następnym oknie kliknij koniec użyć ustawień domyślnych. Zaawansowani użytkownicy mogą wykonywać następujące operacje:

  1. Wpisz rozmiar woluminu lub przeciągnij lewą / prawą ramkę tej partycji, aby zmienić rozmiar partycji.
  2. Wybierz literę dysku
  3. Wybierz typ partycji jako logiczny lub podstawowy.

Zmień rozmiar partycji

Przeciągnij, aby zmienić rozmiar

Krok 4: Kliknij koniec i wróć do głównego okna, naciśnij Wykonać w lewym górnym rogu, aby wykonać.

Uwaga: operacje wymienione w Operacje oczekujące w lewym dolnym rogu i oznaczone jako  wymaga komputera restartu wykonać.

Wykonaj kopiowanie