Podręcznik online

Jak utworzyć partycję za pomocą NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny Nieprzydzielone spacja i wybierz „Utwórz wolumin".

Utwórz partycję

Krok 2: Jeśli chcesz użyć całej nieprzydzielonej przestrzeni i wszystkich ustawień domyślnych, po prostu kliknij OK.

Utwórz wolumin

Dla zaawansowanych użytkowników możesz wykonać następujące operacje:

  1. Dodaj etykietę (nazwę) do tej nowej partycji.
  2. Wybierz literę dysku
  3. Wybierz system plików
  4. Wybierz rozmiar klastra
  5. Wybierz typ partycji jako Podstawowy lub Logiczny

Jeśli chcesz użyć część nieprzydzielone miejsce do utworzenia nowej partycji, możesz albo wkład rozmiar lub przeciągnij albo obramowanie mapy partycji pośrodku tego okna.