Podręcznik online

Jak usunąć partycję za pomocą NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcesz usunąć i wybierz „Usuń wolumin".

Usuń partycję

Krok 2: Musisz potwierdzać tę operację, aby uniknąć pomyłki.

Potwierdź usunięcie

Jeśli chcesz usunąć wszystkie partycje z dysku twardego, kliknij ten dysk prawym przyciskiem myszy i wybierz „Usuń wszystkie partycje".

Usuń całą partycję

Potwierdź tę operację.

Potwierdź usunięcie

Jeśli spróbujesz usunąć partycję systemową lub dysk z partycją systemową, otrzymasz poniższe ostrzeżenie. To jest zawsze NIE zaleca się wykonanie takiej operacji.

Usuń partycję systemową