Podręcznik online

Jak zainicjować dysk NIUBI Partition Editor?

Przed utworzeniem partycji na nowym dysku twardym do przechowywania plików, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest inicjalizacja tego dysku.

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy nowy dysk twardy, który pokazuje Niezainicjowany i wybierz „Inicjalizacja"

Zainicjuj dysk

Krok 2: W wyskakującym oknie wybierz typ dysku jako MBR lub GPT i kliknij OK zainicjować.

Wybierz typ dysku

Po zainicjowaniu tego dysku przestrzeń dyskowa staje się dostępna do użycia. Możesz utwórz nową partycję z nieprzydzielonym miejscem teraz.

Dysk zainicjowany