Podręcznik online

Jak ustawić partycję Active za pomocą NIUBI Partition Editor?

Uwaga: ta funkcja jest niedostępna dla partycji logicznej, tylko podstawowy partycję można ustawić jako Aktywną.

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję podstawową i wybierz „Ustaw jako aktywne".

Ustaw jako aktywne

Otrzymasz ostrzeżenie:

Ostrzegam

Uwaga: Tam może być tylko 1 Aktywna partycja na jednym dysku twardym, więc jeśli ustawisz partycję Aktywna, oryginalna partycja aktywna (jeśli istnieje) zostanie automatycznie zmieniona na nieaktywną.

Ostrzeżenie: Czy nie ustaw inną partycję jako Aktywną, jeśli istnieje już Aktywna partycja systemowa na tym samym dysku, w przeciwnym razie Ty nie może uruchom ponownie system operacyjny z tego dysku.