Podręcznik online

Jak ustawić dysk tylko do odczytu za pomocą NIUBI Partition Editor?

Uwaga: ta operacja nie będzie być wymienione w Operacjach oczekujących do wykonania w głównym oknie tego programu.

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem dowolny dysk bez systemu operacyjnego i wybierz „Ustaw atrybut tylko do odczytu".

Ustaw tylko do odczytu

Krok 2: Potwierdź tę operację.

Jeśli chcesz ponownie zapisać pliki na tym dysku, po prostu kliknij ten dysk prawym przyciskiem myszy i wybierz „Wyczyść atrybut tylko do odczytu".

Wyczyść tylko do odczytu