Podręcznik online

Jak korzystać z funkcji NPE Surface Test?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pojedynczy przegroda, pojedynczy Nieprzydzielone przestrzeń lub cała dysk i wybierz „Test powierzchni".

Test powierzchni

Krok 2: W wyskakującym oknie po prostu naciśnij Skanuj skanować, jeśli występują złe sektory.

Rozpocznij skanowanie

Skanowanie zakończy się w krótkim czasie, sprawdź, czy są uszkodzone sektory, które są oznaczone jako czerwony plac.