Podręcznik online

Jak wyświetlić właściwości za pomocą NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem dowolną partycję i wybierz „Wyświetl właściwości".

Wyświetl właściwości

Zobaczysz szczegółowe parametry wybranej partycji.

Właściwości partycji

Podobnie możesz kliknąć dowolny dysk prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić właściwości.

Właściwości dysku