Podręcznik online

Jak zdefragmentować partycję NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcesz zdefragmentować i wybierz „Defragmentacja".

Defragmentuj partycję

Krok 2: Potwierdź tę operację.

Potwierdź defragmentację

Defragmentacja partycji zakończyła się w krótkim czasie.

Defragmentacja zakończona

Uwaga: ta operacja została zakończona bez wykonywania w głównym oknie programu.