Podręcznik online

Jak wyczyścić partycję NIUBI Partition Editor?

Krok 1: Biegać NIUBI Partition Editor, kliknij prawym przyciskiem myszy

  • dowolną pojedynczą partycję i wybierz „Wyczyść głośność"
  • dowolne Nieprzydzielone i wybierz „Wyczyść nieprzydzielone miejsce"
  • dowolny cały dysk i wybierz „Disk Wipe"

Wyczyść głośność

Krok 2: W wyskakującym oknie wybierz metodę wycierania.

Wybierz opcję

Krok 3: Kliknij OK i wróć do głównego okna, naciśnij Wykonać w lewym górnym rogu, aby wykonać.