Diskpart Zmniejsz partycję / wolumin włączony Windows Server 2019

autor: John, opublikowano: 10 marca 2020 r

W tym artykule opisano, jak zmniejszyć partycję przy włączonym diskpart Windows Server 2019 oraz ograniczenia polecenia diskpart w celu zmniejszenia partycji Server 2019.

Jeśli chcesz zmniejszyć przydzieloną partycję Windows Server 2019Istnieją Windows narzędzia natywne i zewnętrzne. Natywne narzędzia obejmują Zarządzanie dysku i diskpart. Zarządzanie dyskami działa z interfejsem graficznym, wykonaj kroki do zmniejsz partycję za pomocą Zarządzanie dyskami Server 2019. W tym artykule pokażę ci, jak to zrobić zmniejsz partycję za pomocą diskpart. Diskpart działa w wierszu poleceń i wielu administratorów serwerów lubi korzystać z tego rodzaju narzędzi.

Jak zmniejszyć partycję przy pomocy diskpart Windows Server 2019

  1. Wiadomości Windows i R razem na klawiaturze wpisz diskpart i naciśnij wchodzić, a następnie wiersz polecenia diskpart zostanie otwarty.
  2. Rodzaj list volume w oknie poleceń i naciśnij Enter.
  3. Rodzaj wybierz głośność D. i naciśnij Enter. (D to numer lub litera dysku partycji, którą chcesz zmniejszyć).
  4. Rodzaj pożądany skurcz = XX. (XX jest wartością, ale bez MB).

Ponownie uruchom wolumin listy, jak widać, dysk D został zmniejszony z 70 GB do 50 GB.

Zmniejszenie wolumenu z dyskiem jest łatwe i szybkie Windows Server 2019, ale diskpart nie jest najlepszym narzędziem ze względu na pewne ograniczenia.

Diskpart kurczy się

Ograniczenia diskpart w celu zmniejszenia wolumenu Server 2019

1. Obsługiwana jest tylko partycja NTFS

Polecenie zmniejszania Diskpart może zmniejszać tylko te partycje, które są sformatowane NTFS system plików lub bez systemu plików (RAW). Jeśli zmniejszysz FAT32 lub dowolny typ partycji, pojawi się błąd „Woluminu nie można zmniejszyć, ponieważ system plików go nie obsługuje."

Diskpart shrink error

2. Nieprzydzielone miejsce można utworzyć tylko po prawej stronie

Diskpart wyświetla tylko wszystkie partycje na liście z niewielką ilością informacji, nie wyświetla nieprzydzielonego miejsca. Podczas zmniejszania woluminu za pomocą polecenia diskpart daje tylko opcję określenia ilości, a następnie informuje, czy partycja została pomyślnie zmniejszona. Po zmniejszeniu partycji po prawej stronie generowane jest nieprzydzielone miejsce.

Nie ma znaczenia, czy chcesz po prostu zmniejszyć partycję NTFS, aby uzyskać nieprzydzielone miejsce Stwórz nowy wolumin (y), ale jest duży problem, jeśli chcesz rozszerzyć inny wolumin o to nieprzydzielone miejsce. Bez względu na to, czy uruchomisz Zarządzanie dyskami czy polecenie diskpart extension, możesz rozszerzyć tylko nieprzydzielone miejsce do pozostawione przylegle przegroda. Jednym słowem, te 2 natywne narzędzia nie można rozszerzyć partycji zmniejszając inny.

3. Czasami może tylko zmniejszyć przestrzeń

Jeśli istnieją pewne nieprzenośne pliki, podczas zmniejszania dysku systemowego C z partycją dysku Windows Server 2019, może pojawić się błąd "Podany rozmiar obkurczania jest za duży„. Narzędzie Diskpart nie może zmniejszyć partycji poza punkt, w którym znajdują się nieprzenośne pliki.

Lepszy sposób na zmniejszenie partycji dysku Windows Server 2019

Nie ma takich ograniczeń z oprogramowanie partycji serwera, wystarczy przeciągnąć i upuścić mapę dysku, aby zmniejszyć i rozszerzyć partycję. Lepiej jednak wykonaj kopię zapasową i uruchom bezpieczne oprogramowanie do partycjonowania, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia systemu i danych.

Lepsze niż inne oprogramowanie, NIUBI Partition Editor jest znacznie bezpieczniejszy i szybszy dzięki zaawansowanym technologiom:

Pobierz NIUBI Partition Editor i wykonaj czynności opisane w filmie, aby zmniejszyć i rozszerzyć partycję:

Jak rozszerzyć partycję systemową, zmniejszając woluminy danych:

Video Server 2019

Jak rozszerzyć dysk D, zmniejszając inny wolumin danych lub partycję systemową:

Video Server 2019