Termeni de utilizare

NIUBI Technology vă pune la dispoziție informațiile și produsele disponibile pe acest site, sub rezerva următorilor termeni și condiții. Accesând acest site, sunteți de acord cu acești termeni și condiții. NIUBI Technology își rezervă dreptul de a solicita toate căile de atac în drept și în echitate pentru orice încălcare a acestor termeni și condiții. Toate drepturile neacordate în mod expres în prezentul document sunt rezervate.

Există pericole inerente în utilizarea oricărui software disponibil pentru descărcarea de pe Internet, iar NIUBI Technology Software vă avertizează pentru a vă asigura că înțelegeți complet toate riscurile înainte de a descărca oricare dintre software (inclusiv fără limitare, potențială infecție a sistemul dvs. prin virusuri computerizate și pierderea de date). Sunteți singurul responsabil pentru protecția și backup-ul adecvat al datelor și echipamentelor utilizate în legătură cu oricare dintre software.

IMAGINI: Toate logo-urile, ecranele splash, anteturile paginii, imaginile și graficele afișate pe acest Site sunt mărci de serviciu, mărci comerciale și / sau rochii comerciale (colectiv, „mărci”) ale NIUBI Technology sau ale autorizaților terți ai acesteia. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres aici, utilizarea, copierea, transmiterea, afișarea, modificarea sau distribuirea oricărei mărci sub orice formă sau prin orice mijloace fără permisiunea expresă scrisă a NIUBI Technology este interzisă și poate încălca drepturile de autor, marca comercială, confidențialitatea sau alte legi ale Statele Unite și / sau alte țări.

DESPĂGUBIRE: Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să dețineți NIUBI Technology, afiliații acesteia și ofițerii, directorii, agenții și angajații lor inofensivi de la și împotriva oricăreia dintre toate pretențiile, pierderile, daunele, datoriile, costurile și cheltuielile, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din sau legate pentru conținutul utilizatorului dvs., utilizarea Site-ului sau încălcarea oricăruia dintre acești Termeni.

PĂRERE: Orice comentarii sau materiale trimise către NIUBI Technology Software, inclusiv feedback fără limitare, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau orice informații conexe cu privire la Software, acest site web sau orice alte produse, programe sau servicii ale NIUBI Technology Software („Feedback”), se consideră neconfidențiale. NIUBI Technology Software nu va avea nicio obligație de niciun fel în ceea ce privește acest feedback și va fi liber să reproducă, să utilizeze, să dezvăluie, să expună, să afișeze, să transforme, să creeze opere derivate și să distribuie feedback-ul către alte persoane fără limitare și va fi liber să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute într-un astfel de feedback pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care încorporează acest feedback.

REPRODUCȚII: Orice reproduceri autorizate ale oricărei informații conținute aici trebuie să includă notificări privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte legende de proprietate ale software-ului NIUBI Technology, pe orice copie a materialelor realizate de dumneavoastră. Licența pentru software și utilizarea acestui site web este reglementată de legile Statelor Unite.

DREPTURI DE AUTOR: Drepturile de autor pe acest site web (inclusiv fără limitare, text, grafică, logo-uri, sunete și software) sunt deținute și autorizate de NIUBI Technology Co., Ltd. Toate materialele conținute pe acest site sunt protejate de Statele Unite și de dreptul internațional privind drepturile de autor și nu pot fi copiat, reprodus, distribuit, transmis, adaptat sau tratat sub orice formă sau prin orice mijloace sau în orice suport, fără permisiunea scrisă prealabilă a NIUBI Technology Co., Ltd. a conținutului.

MARCĂ: NIUBI este o marcă comercială a Chongqing NIUBI Technology Co., LTD. și protejat legal de lege. Acesta poate fi utilizat numai cu permisiunea scrisă prealabilă a Chongqing NIUBI Technology Co., Ltd. în fiecare instanță specifică. Utilizarea mărcii NIUBI în scopuri comerciale fără permisiunea prealabilă în scris a NIUBI Technology va constitui o încălcare a mărcii și o concurență neloială cu încălcarea legii.

Pentru orice întrebare, nu ezitați Contacteaza-ne. Mulțumesc.