Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom („EULA“) je právna dohoda medzi vami (buď jednotlivcom, alebo jedným subjektom), ktorá sa neskôr označuje ako „LICENCIA“ a spoločnosťou Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. Neskôr sa označuje ako „Chongqing NUIBI Technology“. Co., Ltd “pre softvérový produkt NIUBI Partition Editor neskôr označovaný ako „SOFTWARE“. Inštaláciou, kopírovaním alebo iným spôsobom pomocou SOFTWARU vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvy EULA. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy EULA, SOFTVÉR nekupujte, neinštalujte ani nepoužívajte. Inštalácia a používanie SOFTVÉRU znamená prijatie týchto zmluvných podmienok licencie.

Spoločnosť Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd môže mať patenty, patentové prihlášky, ochranné známky, autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na predmet tohto dokumentu. Poskytnutie tohto dokumentu vám nedáva žiadnu licenciu na tieto patenty, ochranné známky, autorské práva alebo iné duševné vlastníctvo.

Autorské práva a medzinárodné zmluvy o autorských právach, ako aj ďalšie zákony a zmluvy o duševnom vlastníctve chránia SOFTVÉR. SOFTVÉR je licencovaný, nie predávaný.

1. UDELENIE LICENCIE.

Táto zmluva EULA poskytuje LICENCII tieto práva:

LICENCIA môže používať tento SOFTVÉR. „Použitie“ SOFTVÉRU znamená, že LICENCIA načítala, nainštalovala alebo spustila SOFTVÉR na pracovnú stanicu alebo server (ďalej len „počítače“ alebo „počítač“). Registrovaný SOFTWARE sa nemusí dať prenajať ani prenajať. Žiadna osoba alebo spoločnosť si nemôže účtovať poplatok za distribúciu tejto verzie SOFTVÉRU bez písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

  • Jedna licencia Professional Edition alebo Server Edition a je registrovaná na 1 alebo 2 počítačoch alebo serveroch.
  • Jedna licencia Enterprise Edition môže byť zaregistrovaná na neobmedzenom počte počítačov a serverov v rámci celej vašej organizácie.
  • Jedna licencia Technician Edition môže byť zaregistrovaná a použitá jedným technikom, zatiaľ čo Technician Edition Ultimate môže byť registrovaná a používaná neobmedzenými technikmi vo vašej spoločnosti.

LICENCIA nesmie prevádzať SOFTVÉR z jedného počítača na druhý, ak je už v počítači nainštalovaný a zaregistrovaný.

LICENCIA môže používať tento SOFTVÉR v súlade so všetkými platnými zákonmi a nie na nezákonné účely. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ​​použitie, vystavenie alebo distribúcia tohto SOFTVÉRU spolu s materiálom, ktorý je pornografický, rasistický, vulgárny, obscénny, hanlivý, urážlivý, urážlivý, propaguje nenávisť, diskriminuje alebo prejavuje predsudky založené na náboženstve, etnickom dedičstve, rasovej sexuálnej orientácii alebo vek je prísne zakázaný.

2. OPIS INÝCH PRÁV A OBMEDZENÍ.

LICENCIA nesmie spätne analyzovať, prekompilovať a rozoberať, upravovať, prekladať SOFTVÉR a pokúšať sa nájsť zdrojový kód SOFTVÉRU.

LICENCIA nesmie prevádzať, predávať, opätovne predávať, ponúkať na predaj alebo distribuovať SOFTVÉR. Predaj a distribúcia kópií tohto SOFTVÉRU sú prísne zakázané. Porušenie tejto zmluvy EULA je predávať, požičiavať, prenajímať, prenajímať, požičiavať alebo prevádzať použitie kópií SOFTVÉROVÉHO tímu, s výnimkou prípadov, keď to povoľujú podmienky a / alebo podmienky samostatnej dohody podpísanej spoločnosťou Chongqing NUIBI Technology Co. , Sro

3. ZRUŠENIE ZÁRUKY.

SOFTVÉR JE DISTRIBUOVANÝ „TAK, AKO JE“. ŽIADNA ZÁRUKA Nijakého druhu nie je vyjadrená ani implikovaná. POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. Spoločnosť Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA STRATU ÚDAJOV, ŠKODY, STRATU ZISKOV ALEBO ZA INÝ DRUH STRATY POČAS POUŽITIA ALEBO ZNEUŽITIA TENTO SOFTVÉR.

4. PODPORA SOFTVÉRU.

Podpora bude poskytnutá prostredníctvom e-mailu alebo živého chatu. Otázky týkajúce sa inštalácie a používania softvéru by sa mali zasielať e-mailom na adresu [chránené e-mailom]. Ak máte otázky týkajúce sa nákupu alebo aktualizácie našich produktov, pošlite nám e-mail na adresu [chránené e-mailom].

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. si vyhradzuje všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené. https://www.hdd-tool.com je oficiálna stránka NIUBI Partition Editor.