Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom („EULA“) je právnou dohodou medzi vami (jednotlivcom alebo samostatným subjektom), ktorá sa neskôr označuje ako „LICENCIA“ a spoločnosťou Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. Neskôr sa označuje aj ako „technológia Chongqing NUIBI Technology“ Co., Ltd “pre softvérový produkt NIUBI Partition Editor ďalej len „SOFTVÉR“. Inštaláciou, kopírovaním alebo iným použitím SOFTVÉRU súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy EULA. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy EULA, nekupujte, neinštalujte ani nepoužívajte SOFTVÉR. Inštalácia a používanie SOFTVÉRU znamená súhlas s týmito podmienkami licencie.

Spoločnosť Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd môže mať patenty, patentové prihlášky, ochranné známky, autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na predmet tohto dokumentu. Poskytnutie tohto dokumentu vám nedáva žiadnu licenciu na tieto patenty, ochranné známky, autorské práva alebo iné duševné vlastníctvo.

Autorské práva a medzinárodné zmluvy o autorských právach, ako aj ďalšie zákony a zmluvy o duševnom vlastníctve chránia SOFTVÉR. SOFTVÉR je licencovaný, nie predávaný.

1. UDELENIE LICENCIE.

Táto zmluva EULA poskytuje LICENCII tieto práva:

LICENCIA môže používať tento SOFTVÉR. „Používanie“ SOFTVÉRU znamená, že LICENCIA načítala, nainštalovala alebo spustila SOFTVÉR na pracovnú stanicu alebo server (ďalej len „počítače“ alebo „počítač“). Registrovaný SOFTVÉR sa nesmie prenajímať ani prenajímať. Za distribúciu tejto verzie SOFTVÉRU nesmie žiadna osoba ani spoločnosť účtovať poplatok bez písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

  • Jedna licencia Professional Edition alebo Server Edition a je registrovaná na 1 alebo 2 počítačoch alebo serveroch.
  • Jedna licencia Enterprise Edition môže byť zaregistrovaná na neobmedzenom počte počítačov a serverov v rámci celej vašej organizácie.
  • Jedna licencia Technician Edition môže byť zaregistrovaná a použitá jedným technikom, zatiaľ čo Technician Edition Ultimate môže byť registrovaná a používaná neobmedzenými technikmi vo vašej spoločnosti.

LICENCIA nesmie prevádzať SOFTVÉR z jedného počítača na druhý, ak je už v počítači nainštalovaný a zaregistrovaný.

LICENCIA môže používať tento SOFTVÉR v súlade so všetkými platnými zákonmi a nie na nezákonné účely. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ​​použitie, vystavenie alebo distribúcia tohto SOFTVÉRU spolu s materiálom, ktorý je pornografický, rasistický, vulgárny, obscénny, hanlivý, urážlivý, urážlivý, propaguje nenávisť, diskriminuje alebo prejavuje predsudky založené na náboženstve, etnickom dedičstve, rasovej sexuálnej orientácii alebo vek je prísne zakázaný.

2. OPIS INÝCH PRÁV A OBMEDZENÍ.

LICENCIA nesmie spätne analyzovať, prekompilovať a rozoberať, upravovať, prekladať SOFTVÉR a pokúšať sa nájsť zdrojový kód SOFTVÉRU.

LICENCIA nesmie prevádzať, predávať, opätovne predávať, ponúkať na predaj ani distribuovať SOFTVÉR. Predaj a distribúcia kópií tohto SOFTVÉRU sú prísne zakázané. Predávať, požičiavať, prenajímať, prenajímať, požičiavať alebo prevádzať kópie tímu SOFTWARE je porušením tejto zmluvy EULA, okrem prípadov, keď je to povolené podmienkami alebo podmienkami samostatnej dohody podpísanej spoločnosťou Chongqing NUIBI Technology Co. , Ltd.

3. ZRUŠENIE ZÁRUKY.

SOFTVÉR JE ROZDELENÝ „AKO JE“. ŽIADNA ZÁRUKA ŽIADNEHO DRUHU JE VYJADRENÁ ALEBO NEDOKONČENÁ. POUŽÍVAJETE NA VLASTNÉ RIZIKO. Chongqing NUIBI Technology Co Ltd NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA STRATU ÚDAJOV, POŠKODENIA, STRATU ZISKOV ALEBO ZA ŽIADNE INÉ DRUHY STRÁT, KTORÉ POUŽÍVAJTE ALEBO ZNEUŽÍVAJTE TENTO SOFTVÉR.

4. PODPORA SOFTVÉRU.

Podpora bude poskytnutá prostredníctvom e-mailu alebo živého chatu. Otázky týkajúce sa inštalácie a používania softvéru by sa mali zasielať e-mailom na adresu [Email protected] Ak máte otázky týkajúce sa nákupu alebo aktualizácie našich produktov, pošlite nám e-mail na adresu [Email protected]

Chongqing NUIBI Technology Co., Ltd. si vyhradzuje všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené. https://www.hdd-tool.com je oficiálna stránka NIUBI Partition Editor.