Technológia Cancel-at-well

Bezpečne zrušte prebiehajúce operácie

Prečo je táto technológia dôležitá a užitočná?

S pomocou Virtuálny režim technológie, budú všetky operácie, ktoré vykonáte, uvedené ako čakajúce a skutočný diskový oddiel sa nezmení, kým nekliknete Apply na potvrdenie. Pred kliknutím Apply na potvrdenie môžete nechcené operácie ľahko zrušiť a znova vykonať operácie, ktoré ste omylom zrušili.

Ak si uvedomíte, že ste po kliknutí niečo urobili zle Apply potvrdiť, čo robiť? Iný softvér na vytváranie oddielov neumožňuje zrušiť nesprávne operácie od začiatku alebo viac ako 50%, pretože zrušenie spôsobí zmenu časti parametrov priradeného disku, oddielu alebo súborov. V takom prípade sa poškodí váš operačný systém, oddiely a súbory. Pomocou jedinečnej technológie „Cancel-at-well“ NIUBI Partition Editor umožňuje rýchle a bezpečné zrušenie prebiehajúcich operácií.

Ako funguje technológia Cancel-at-well?

Po kliknutí na Apply v ľavom hornom rohu NIUBI Partition Editor v hlavnom okne sa zobrazí potvrdzovacia správa. Po potvrdení sa program začne vykonávať a v kontextovom okne vám ukáže postup. Stačí kliknúť na ikonu Zrušiť tlačidlo.

Zrušiť

Pozrite sa na video, ako funguje technológia Cancel-at-well:

Video guide